ARV

TESTAMENTER

Et testamente er relevant for alle mennesker! Du kan trække et testamente i en automat eller på internettet – eller du kan lade en erfaren arveretsadvokat hjælpe dig med det. Prisforskellen er beskeden, men kvalitetsforskellen vil du kunne mærke straks.

Vores advokater er som medlemmer af Danske Arveretsadvokater specialister i arveplanlægning, herunder udarbejdelse af testamenter. Efter en grundig gennemgang af dine familiemæssige forhold og dine økonomiske forhold foreslår vi forskellige løsninger for, hvordan du kan planlægge arven efter dig – og skriver et testamente, hvor hver linje er tilpasset din konkrete situation.

Vi bistår også med arveplanlægning i form af arveafkaldsløsninger, f.eks. med børn, særbørn mv.

DØDSBOER

Når et menneske går bort, skal der – udover håndteringen af det følelsesmæssige – tages hånd om en række praktiske og økonomiske anliggender.

Hvis afdøde ikke har oprettet testamente med en indsættelse af en advokat, der skal være bobestyrer, vil Skifteretten kontakte et familiemedlem og indkalde til et møde i Skifteretten for at drøfte, hvordan boet skal behandles.

Der findes flere forskellige måder at behandle et dødsbo på (privat skifte, bobestyrerbehandling, uskiftet bo, ægtefælleudlæg og boudlæg), og såvel dette som selve boets behandling er både økonomisk og jurdisk kompliceret.

Vi behandler løbende et meget stort antal dødsboer – både som bobestyrere indsat i testamenter og udpegede af Skifteretten, ligesom vi bistår i private skifter og ved de øvrige skifteformer.

Behandlingen af et dødsbo omfatter alle praktiske, økonomiske og juridiske aspekter – lige fra rydning af afdødes bolig og afmelding og betaling af alle udeståender, over håndtering af anmeldte krav, tvister mellem arvinger, førelse af retssager mod eller for boet, salg af ejendomme, biler, virksomheder, værdipapirer og øvrige aktiver til udarbejdelse af de obligatoriske økonomiske opgørelser til Skifteretten og SKAT i form af åbningsstatus, boopgørelse og selvangivelse.

Vi tilbyder et gratis formøde på en halv time, hvor vi fortæller, hvordan vi kan bistå dig med behandling af nyt dødsbo. Derefter kan du frit beslutte dig for, om du ønsker vores bistand.

ADVOKAT FOR ARVING

Vi tilbyder også advokatbistand, hvis du er arving i et dødsbo, som behandles af en anden advokat, ligesom vi fører retssager om arveretlige forhold.