BOLIG

KØB AF BOLIG ER DIT LIVS VIGTIGSTE INVESTERING – sørg derfor at vælge den rigtige rådgiver!

VORES YDELSER

Køb – komplet og skræddersyet køberpakke – alt du behøver ved køb inklusiv rådgivning
Køb – du ønsker kun at få handlen ekspederet – uden rådgivning
Salg – selvsalg – advokathjælp, når du selv har fundet køber
Salg – familieoverdragelse
Byg bolig (entreprisekontrakt – enten med typehusfirma eller egne håndværkere)

VI KAN OGSÅ HJÆLPE MED…

Formidlingsaftale med ejendomsmægler – gennemgang og forhandling
Udlejning af bolig og tvister herom – vi repræsenterer både lejere og udlejere
Ansøgninger til myndighederne om tilladelse til erhvervelse, f.eks. for personer uden fast bopæl i Danmark eller i forbindelse med køb af landbrugsejendom
Pantebreve – låneaftale og tinglysning
Auktionsskøde og transportskøde (ved tvangsauktion)
Samejeaftaler
Tinglysningssager
Sager om servitutter

KØBERRÅDGIVNING

Vælger du vores komplette boligpakke, foretager vi en gennemgribende analyse af din bolighandel og drøfter alle aspekter på et møde med dig, inden du er bundet af handlen. Hos os får du altid en omfattende skriftlig købsanalyse forinden rådgivningsmødet. Vi rådgiver dig blandt andet om følgende:

Købsaftalen
Ejerforhold
Betaling og overtagelse
Fejl og mangler
Særlige vilkår, f.eks. sælgers ansvarsfraskrivelser
Fortrydelsesret, bank- og advokatforbehold
Ejendommen
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport
Energiforhold
Miljøforhold
Lokalplaner
Tingbog og servitutter
Forsikring
Ny husforsikring – vilkår og pris
Ny ejerskifteforsikring – vilkår og pris
Eksisterende forsikring og evt. begrænsninger heri
Økonomi og skat
Ejendommens løbende udgifter
Ejendomsskat og ejendomsværdiskat
Skat ved udlejning
Skat ved videresalg
Grundejer-, ejer- eller andelsboligforening
Vedtægter
Økonomi
Generalforsamlinger
Kommende projekter
Svagheder i administration og ledelse
Dine private forhold
Formueordning i ægteskab
Særejemidler
Ugifte samlevendes fælles køb
Behov for testamente
Behov for samejeoverenskomst
Behov for ægtepagt

FØR DU SKRIVER UNDER

Når du underskriver en købsaftale, skal den indeholde et advokatforbehold. Det kan lyde sådan:

”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at købers advokat godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16.00 seks hverdage efter, at købers advokat har modtaget købsaftale underskrevet af begge parter samt handlens dokumenter.”

PRISER

Alle bolighandler og alle boligkøbere og -sælgere er forskellige – ring til os og fortæl om dig og din handel, så giver dig en skræddersyet løsning og en individuel pris på netop det, du har behov for. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os!