FAMILIE

Når familien møder juraen, er der særlig grund til at være omhyggelig. Menneskelige, juridiske og økonomiske forhold kan være svære at forene, men den rette advokatbistand gør en stor forskel.

Familie- og arveret er langt mere kompliceret, end de fleste regner med, og ofte forbundet med væsentlige følelsesmæssige og økonomiske aspekter.

ÆGTEPAGTER

Efter en analyse af jeres forhold kan vi tilbyde at bistå med udarbejdelse af en ægtepagt, ligesom vi kan tilrette allerede eksisterende ægtepagter. Ægtepagten bestemmer ikke kun, hvordan der skal forholdes til jeres økonomi, hvis I går fra hinanden, men også hvor meget der tilkommer den længstlevende af jer, når den første går bort. Ægtepagten skal derfor nøje tilpasses jeres konkrete forhold, og ægtepagten skal passe sammen med jeres testamente.

FREMTIDSFULDMAGTER

Alle mennesker bør oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at en anden kan varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du selv mister evnen hertil. Du bestemmer selv, hvem der skal have fuldmagten – det kan f.eks. være din ægtefælle, dine børn eller en anden.

Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal.

Statsforvaltningen kan sætte fuldmagten i kraft, hvis du bliver syg eller svækket. Der skal foreligge en lægeerklæring.

Vi hjælper dig med at udarbejde fremtidsfuldmagten, så indeholdet er i overensstemmelse med dine ønsker. Vi sørger for at tinglyse fremtidsfuldmagten digitalt, ligesom vi vejleder dig om mødet med notaren, hvor du skal vedkende dig indholdet.

SAMEJEAFTALER

Er I ugifte samlevende, kan vi hjælpe jer med en samejeoverenskomst om fast ejendom, således at I har en aftale om f.eks. forskellige størrelse af indskud i ejendommen, hvem der har ret til at overtage ejendommen, hvis I går fra hinanden, og hvordan ejendommen skal sælges, hvis ingen af jer længere ønsker at bo i den.

SKILSMISSE/SEPARATION + BODELING

Skal du separeres eller skilles, vil der opstå mange personlige og økonomiske spørgsmål. Vi kan bistå dig, uanset om du ønsker bistand til blot selve separationen/skilsmissen, ægtefællebidrag, spørgsmål om pensioner, bodeling eller det hele. Såvel vilkårene for separationen/skilsmissen som udfaldet af bodelingen kan få afgørende betydning for din fremtid.

Vi indleder altid med forsøg på at nå frem til en mindelig løsning gennem forhandling og evt. mediation. Er det ikke muligt, bistår vi dig i Statsforvaltningen og med at føre sagen i Retten.

BØRNESAGER

Vi tilbyder bistand i sager, der drejer sig om forældremyndighed og samvær.

Når forældre går fra hinanden, kan der være mange udfordringer i at finde ud af, hvor børnene skal bo, hvilken skole barnet skal gå på, og ikke mindst hvordan samværet skal være. I nogle tilfælde mener den ene forælder, at barnet slet ikke skal se den anden forælder.

Vi bistår forældre i alle situationer. Det kan være, at I blot skal have råd og vejledning og hjælp til at indgå en samværsaftale. Er der ikke enighed, kan vi føre sagen i Familieretshuset, for byretten og Landsretten.