Muff advokater

MENU

+45 4830 3100

Vores advokater driver advokatvirksomhed i MUFF Advokater Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 21771503. Selskabsformen er et anpartsselskab.

Vi er beskikket som advokater af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Vi har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen er tegnet i TRYG Forsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi har klientkonti i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Eventuelle tvister om Advokatfirmaets rådgivning og dets forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Helsingør.

Al bistand ydet af os sker i henhold til vores forretningsbetingelser:

Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her:

Advokatnævnet kan behandle klager over advokaters adfærd og salær. Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K Telefon: 33 96 97 98. E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk